Finançament  projecte “La Muralla”

Finançament projecte “La Muralla”

La Fundació Privada PortAventura i l’Associació MENT i SALUT “La Muralla”, varen signar el dia 21 de desembre de 2011 un conveni amb la voluntat d’establir una col·laboració per a donar suport, durant l’any 2012, al projecte “Hort Terapèutic Aigües Verds” que l’esmentada Associació duu a terme.

L’Associació “La Muralla”, és una entitat en sense ànim de lucre que neix a principis de l'any 1998 com a resultat de la decisió d'un conjunt de persones malaltes mentals, familiars i professionals, i que té per objecte fomentar la integració social, laboral, educativa i assistencial del malalt mental i dins dels seus projectes, està interessada en portar a terme una sèrie d’accions dirigides a la formació de persones amb discapacitat del municipi de Vila-seca per tal d’ aconseguir la seva inserció social i laboral. Una d’aquestes accions es donar empenta a les activitats ja començades de l’Hort desenvolupant les capacitats dels usuaris, començar altres activitats i continuar amb el sistema de suport mitjançant un educador/a i un pagès per a que l’activitat esdevingui terapèutica i tingui continuïtat.

Un cop finalitzat aquest conveni, els usuaris beneficiaris hauran d’estar capacitats per realitzar d’una forma autònoma i responsable els diferents treballs d’horticultora, i a més d’aquesta preparació, es pretén també aconseguir motivar als usuaris envers la seva integració en la comunitat, potenciar l’autonomia personal i millorar la seva capacitat d’interacció social.