Yandex
Fun Ride PortAventura
Fun Ride PortAventura
Fundación PortAventura
LA CARRERA LA CARRERA

Article 1. PRESENTACIÓ

1.1. FUN RIDE és una cursa de resistència de bicicleta de muntanya que té com a finalitat aconseguir fer el màxim número de voltes a un circuit.

1.2. FUN RIDE és una competició por equips formats per 3 persones.

1.3. La prova té lloc el diumenge 17 de novembre de 2019, al Parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca (Tarragona).

Article 2. INSCRIPCIÓ

2.1. Qualsevol persona que vulgui participar en aquesta competició ha de formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web oficial. Per tal que la inscripció sigui vàlida, és obligatori omplir totes les dades que es sol·liciten al formulari i pagar els drets d’inscripció.

2.2. El termini d’inscripció conclou el 7 de novembre de 2019 o fins a completar els 150 equips.

2.3. El preu d’inscripció per participant és de 40 € por persona, amb la participació mínima obligatòria de 3 adults per equip (preu total per equip: 120 €).

2.4. La inscripció inclou:

2.5. L’organització no podrà comprometre’s a oferir la talla de maillot estrictament sol·licitada per al participant als qui s’inscriguin a partir del 30 de setembre de 2019.

2.6. En cas de qualsevol desqualificació o abandonament de la competició, la quota d’inscripció no serà reemborsada ni total ni parcialment.

2.7. Política de cancel·lació i canvis (respecte el preu d’inscripció):

Article 3. CATEGORIES

3.1. Els equips participants es poden inscriure en una de les següents categories:

3.2. Les categories només es formaran en el cas de prendre la sortida un mínim de tres equips a cada categoria.

Article 4. RECOLLIDA DE DORSALS

4.1. La recollida de dorsals té lloc el mateix diumenge 10 de novembre de 2019 de 7.30h a 8.30h.

4.2. Els dorsals seran assignats tenint en compte els temps de la participació de l’any anterior i per ordre rigorós d’inscripció.

Article 5. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

5.1. Els equips podran traçar lliurement la seva estratègia de competició, tenint en compte que tots els integrants de l’equip han de realitzar un mínim de 3 voltes al circuit.

5.2. Queda totalment prohibit i és motiu de desqualificació canviar-se de bicicleta durant les 3 hores que dura la prova. Cada participant només pot rodar amb una bicicleta, la qual correspon al seu propi dorsal.

5.3. Per tal que el corredor que està competint pugui puntuar haurà de dur el testimoni.

5.4. És obligatori competir amb la placa i el dorsal entregat per l’organització. La placa amb el xip ha d’estar degudament col·locada al manillar de la bicicleta. El dorsal ha de col·locar-se a l’esquena del participant. Ambdós han de ser clarament visibles i cap pot ser modificat. El control de temps s’establirà mitjançant el xip adherit a la placa, per tant, aquesta no podrà ser retallada, doblegada, manipulada ni intercanviada.

5.5. A partir de las 08.00h i fins les 09.00h quedarà obert per a poder fer el reconeixement i/o entrenaments.

5.6. A les 09.00h hi haurà una Pròleg obligatòria per a tots els participants que transcorrerà per les instal·lacions de PortAventura Park (zones Far West i México) i pel PDreams.

5.7. Després de la Pròleg i a partir de les 09.45h, els equips hauran de col·locar-se en els seus boxes i els participants que comencin la competició al calaix de sortida per a donar inici a la competició.

5.8. La prova finalitzarà a les 12.45h. Si a las 12.45h algun dels corredors es trobés al mig del recorregut, hauria d’acabar la volta i arribar a meta per a poder comptabilitzar el seu temps.

5.9. Després de la prova, i fins a les 15.00h, estarà oberta la zona habilitada per al menjar final dels participants.

Article 6. REGLAMENT TÈCNIC

6.1. L’ordre de sortida i els boxes de cada equip estaran assignats en funció dels temps aconseguits a la passada edició i/o por estricte ordre d’inscripció.

6.2. Per a competir cada participant haurà de fer servir la seva bicicleta i portar sempre el testimoni, que podrà col·locar-lo a qualsevol part del cos o bicicleta, a excepció del bidó.

6.3. Els participants que no competeixin, hauran d’esperar el seu torn al box assignat a cada equip.

6.4. És indispensable intercanviar-se el testimoni al box per a donar el torn al company d’equip.

6.5. És totalment obligatori l’ús del casc durant tot el recorregut, també a les voltes de reconeixement del mateix. No complir aquest apartat del reglament suposarà la desqualificació de l’equip.

6.6. No estarà permès circular en direcció contrària en el circuit. Si tingués qualsevol averia, hauria d’acabar la volta i accedir a boxes.

Article 7. PREMIS

7.1. Els tres primers classificats de cada categoria rebran un trofeu.

7.2. L’entrega de premis serà a partir de les 14.00h.

7.3. Si alguna de las categories no aconsegueix tres equips, no es formaria la categoria i, per tant, el premi quedaria desert.

7.4. Els premis no recollits seran dipositats a la Fundació PortAventura i es podran recollir fins a un mes de finalitzada la prova. Una vegada passat aquest temps no podran ser reclamats.

Article 8. CONDICIONS LEGALS

8.1. En formular la inscripció a la “FUN RIDEFUNDACIÓ PORTAVENTURA”, els participants donen el seu consentiment perquè la FUNDACIÓ PORTAVENTURA, com a organitzador i OCTAGON ESEDOS com a responsables de l'adreça tècnica de la cursa i responsables del formulari d'inscripcions, tractin automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, les seves dades de caràcter personal. D'acord amb el qual estableix la Llei Orgànica 15/99, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d'accedir als fitxers amb l'objecte de rectificar o cancel·lar de forma total i parcial del seu contingut. Podrà fer-ho sol·licitant-ho per escrit a la següent adreça: fundacion@portaventura.es i a Octagon mitjançant el següent info.spain@octagon.com.

8.2. Així mateix i segons els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la CARRERA SOLIDÀRIA FUN RIDE FUNDACIÓ PORTAVENTURA, s'autoritza la reproducció de fotografies o filmacions de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc., mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, ...) sense límit temporal.

8.3. Els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom, cognoms, el lloc obtingut en la classificació general, i la pròpia del participant, la categoria, la marca realitzada i la seva imatge.

8.4. La carrera podrà ser suspesa o traslladada a un altre dia del calendari per inclemències del temps o per causes alienes i/o de força major, sempre que ho decideixin les Institucions governamentals col·laboradores, l'organitzador juntament amb el Director Tècnic, sent el seu veredicte inapel·lable. En aquest cas, no es retornarà l'import de la inscripció i s'informarà dels canvis que sofreixi la prova o la nova data per a la seva realització. Tot el no previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador de la carrera.

Article 9. ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA

Els participants, pel sol fet de tramitar la seva inscripció, accepten les normes de l’esdeveniment en la seva totalitat i es comprometen a respectar-les.

A VILA-SECA, 18 de juliol de 2019